top of page

HVORDAN FOREGÅR EMDR? 

klinik.jpg

Når du starter i et forløb...

EMDR terapi starter med nogle indledende samtaler, hvor vi sammen danner os et overblik over, hvad der er problemet og hvad der er baggrunden for problemet.

Når vi har kortlagt problematikken og sikret os at du er parat til at gå ind i bearbejdningsarbejdet med EMDR procedurerne, udvælger vi de erindringer, som ligger til grund for dit nutidige problem og laver en rækkefølge som de skal bearbejdes i.

Hver gang du kommer starter vi med en kort opfølgning på, hvordan du har haft det og om der er noget der skal ændres i forhold til den plan vi har lagt. I EMDR terapi kan der også være indlagt samtale sessioner, når der er har brug for at få nogle ting på plads, før du kan komme videre med din bearbejdning.

I de indledende samtaler indlægges der øvelser, som skal sikre, at du går fra hver EMDR session med ro i kroppen. 

En behandlingssession varer typisk 1 time med mindre andet er aftalt.

Sådan foregår en EMDR-session

En EMDR session foregår ved at vi sidder overfor hinanden og jeg guider dig trygt og roligt igennem behandlingen. Dine øjne kan enten være åbne eller lukkede.

Når en erindring skal bearbejdes, starter jeg ved at aktivere den ved at stille dig en række spørgsmål i en bestem rækkefølge. Jeg beder dig fokusere på de tanker, følelser og kropsindtryk eller billeder der knytter sig til oplevelsen.  Når erindringen er aktiveret vil jeg bede dig følge mine fingrene med øjnene, så øjnene bevæger sig fra side til side, når man drømmer. Nogle gange bruger jeg en anden type stimulans, hvor jeg ved at tappe på dine hænder påvirker kroppen og hjernen i skiftevis højre – venstre side. Jeg stimulerer hjernen i ca 30 sekunder. Så beder jeg dig trække vejret og holde en pause og lægge mærke til, hvad du oplever. Denne vekselvirkning mellem at stimulere hjernen, holde pause og checke ind med dig selv fortsætter indtil du kan tænke tilbage på oplevelsen uden at mærke ubehag i kroppen og du kan forbinde dig med positive tanker om dig selv.

Hvad kan du forvente inde i selve processen?

Når vi påbegynder en EMDR traumebearbejdningssession er du ikke i hypnose eller i trance. Du har hele tiden kontrollen og er bevidst tilstede. I selve processen fører vi ikke en almindelig samtale, fordi der skal være plads til at dine indtryk kan flyde frit og forløses.

Sessionen skaber en struktur, hvor de informationer, der binder sig til oplevelsen, kan flyde i den form, de nu har.

 

Du skal ikke gøre andet end at følge fingrene, når processen er i gang.

 

Nogle gange mærker vi mennesker ting i kroppen, der kommer og går, andre gange er der billeder eller tanker om situationen, nogle gange dukker der andre erindringer op hvor man har oplevet noget der lignende. Andre gange kommer, der ikke så meget eller slet ingenting og det er præcis som det skal være. Du skal bare give mig en kort feedback i pauserne, når jeg beder dig om det. Følelser og kropsligt ubehag har det med at skylle igennem kroppen som en bølge der først bygger op, topper og bryder, hvorefter ubehaget aftager og forløses.

Man kan sammenligne processen med oplevelsen af, at køre i tog. Når mindet er aktiveret kører toget og det eneste du skal gøre er at læne dig tilbage og betragte de landskaber, der kører forbi dit togvindue. Min rolle er at køre toget og sikre at ankommer til den rigtige destination og ikke at processen ikke kører af sporet. Du har nødbremsen skulle du blive bekymret eller have brug for at stoppe. Indholdet er dit og det er dig og din hjerne og din krop der heler sig selv når toget kører.

 

Hvor længe varer et behandlingsforløb typisk?

Behandlingslængden varierer alt efter kompleksiteten i det du søger hjælp for og måden hvorpå det, du har oplevet, har påvirket din personlighedsudvikling.

Nogle problemer er hurtige at gå til og overskue, mens andre kræver mere forberedelse. Behandling af enkeltstående traumer kræver nogle gange blot 1-3 sessioner, mens de mere gennemgående livstemaer tager længere tid af behandle.

Vi planlægger forløbet så du får mest lindring hurtigst muligt og vurderer løbende vores fremgang.

 

Er der bivirkninger efter en EMDR-session?

Det er energikrævende for hjernen at bearbejde traumatiske erindringer. I EMDR terapi kan det sammenlignes med, at din hjerne i sessionen løber et maraton. Det betyder, at du godt kan føle dig træt bagefter eller måske lidt rundt på gulvet lige efter. Det er helt normalt. Det kan derfor være en god ide at gå en lille tur bagefter, så du når at lande lidt inden du sætter dig op på din cykel eller kører bil. Oftest vil svimmelheden aftage efter 10 minutter i den friske luft. Du er også mere end velkommen til at sidde i venteværelset bagefter og sunde dig lidt. 

Det kan ske, at du i starten er lidt ramt et par dage efter sessionen, særligt i starten. Almindelige følgevirkninger kan være at du oplever træthed, ekstra følsom, og måske også lidt hovedpine. Hvis du bliver bekymret for, om dine reaktioner er normale, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller sms. Jeg svarer inden for et døgn (undtagen i weekenden).

bottom of page