top of page

HVAD ER EMDR

EMDR er en forkortelse af 
"Eye Movement Desensitization and Reprocessing" 

HVAD ER EMDR TERAPI?

EMDR Terapi er en evidensbaseret psykoterapi udviklet til behandling af PTSD (Post Traumatisk stress forstyrrelse).  EMDR er godkendt og anbefalet af WHO  til behandling af PTSD hos voksne. Udover PTSD har EMDR vist sig at være effektivt i forhold behandling af en lang række andre psykiske og somatiske problemstillinger samt til børn og unge.

 

EMDR er en terapiform, som fokuserer på at identificere de oplevelser i fortiden , som forårsager de oplevede symptomer i nutid.. De vigtigste oplevelser, der relaterer til det nutidige problem udvælges til bearbejdning.

Bearbejdningen foregår ved, at terapeuten låser op for traumet ved først at aktive ubehaget forbundet med oplevelsen, for derefter at påvirke kroppen i skiftevis højre og venstre side enten via ”Øjenbevægelser” eller ”Tapping”. Når kroppen aktiveres på denne måde lettes det ubehag og stress, der er forbundet med  de svære oplevelser.. Resultatet er, at din oplevelse af dig selv og dine egne handlemuligheder i nutid og fremtid bliver mere positiv. Ubehag i kroppen aftager eller forsvinder helt. Efter behandlingen kan man stadig huske, hvad der er sket, men det er mindre ubehageligt at tænke på.

 

EMDR terapi omfatter en kombination af samtale om problemet, anvendelse af standardiserede procedurer kombineret med at hjernen og kroppen stimuleres skiftevis i højre og venstre side. Der fokuseres både på bearbejdning  af oplevelser i fortiden, situationer i nutid som kan være svære og mestring af fremtidige udfordringer.

 

Hvad er traumer?

I EMDR Terapi defineres traumer som oplevelser, der har overskredet hjernens naturlige kapacitet til at bearbejde og forstå det der er sket. 

Oplevelser der er "traumatisk lagret i hjerne/ krop systemet giver negative tanker, ubehagelige følelser og uhensigtsmæssige reaktioner i nutid. Det vi med andre ord kalder "symptomer"

 

HVORDAN VIRKER EMDR?

For at forstå hvordan EMDR virker er det vigtigt, først at belyse, hvad der sker i hjernen, når et menneske får et traume.

 

Forskning viser, at den almindelige måde at bearbejde information på sættes ud af spil, når et menneske udsættes for en voldsomt traumatisk oplevelse eller bliver meget følelsesmæssigt oprevet. Når vi er i affekt aktiveres nogle mere primitive strukturer i hjernen, og vores autonome nervesystem træder i alarmberedskab. Samtidig lukkes der ned for den rationelle tænkende del af hjernen.

 

Når et menneske påvirkes negativt af en traumatisk oplevelse, lagres oplevelserne forbundet med den traumatiske hændelse i kroppen sammen med de sanseindtryk, følelser og tanker der knytter sig til traumet. Når stresspåvirkningen er tilpas høj slår tænkningen fra, og vi mister forbindelsen til de informationer, der kan minde os om, at vi ikke længere er i fare. Selv når traumet er overstået finder systemet ikke tilbage til normaltilstanden, fordi der er sket en frakobling mellem de forskellige systemer i hjernen. Kroppen forstår således ikke, at det, der var farligt eller ubehageligt, er overstået. Måske husker man ikke, det, der er sket, men kroppen husker oplevelsen og bevarer de negative følelser og fysiske oplevelser forbundet med den traumatiske oplevelse.

 

En hændelse kan på den måde ”Fryse i tid”.  At tænke på den traumatiske hændelse kan føles lige så ubehageligt, som da man oplevede det første gang, fordi billeder, lyde, lugte og følelser ikke har forandret sig, men er fastlåste i hukommelses-systemet. Sådanne erindringer kan have en vedvarende negativ effekt, der forstyrrer måden personen oplever verden og måden han eller hun forholder sig til andre mennesker på.

 

EMDR terapi lader til at sætte bearbejdningen af en oplevelse i gang, på samme måde, som det der sker under REM (Rapid Eye Movement) søvnen. Øjenbevægelserne eller den rytmiske stimulation af kroppen kombineret med en eksponering for erindringer, som man hidtil har forsøgt at undgå, har en beroligende effekt på det autonome nervesystem og sætter en bearbejdning af erindringen i gang.

 

EMDR terapi betragtes som en fysiologisk baseret terapi, der hjælper personen med at se på forstyrrende oplevelser på en ny og mindre ubehagelig måde. Når en traumatisk oplevelse bearbejdes med EMDR terapi, kan de fysiske erindringer og følelser kobles til et narrativ og man får en oplevelse af at den ubehagelige hændelse er overstået og ligger i fortiden. Man holder op med at genopleve det ubehag, som tidligere blev aktiveret, når man blev mindet om den traumatiske oplevelse. Mareridt og angst reduceres og man får mere overskud til at leve det liv, man gerne vil leve.

 

Hvis du vil læse mere om EMDR

Nyttige Links

 

www.emdr.dk

www.emdrcenterdanmark.dk

www.dp.dk

bottom of page