HVAD ER

EMDR

 

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

 

HVAD ER EMDR?

EMDR en evidensbaseret psykoterapi udviklet til behandling

af PTSD (Post Traumatisk stress forstyrrelse). 

 

EMDR er en integrativ psykoterapeutisk tilgang, som skaber forandring i forhold til et oplevet traume på såvel et kropsligt og følelsesmæssigt niveau, som på et tanke og adfærdsmæssigt niveau.

 

Forskningen viser, at EMDR terapi er effektiv i behandling af traumer. EMDR er godkendt og anbefalet af WHO. Derudover har EMDR vist sig at være effektivt i forhold til en langs række andre psykiske og somatiske problemstillinger samt psykiatriske forstyrrelser.

 

EMDR er en terapiform, som fokuserer på episoder i fortiden, udløsere i nutiden samt, mulige udfordringer i fremtiden. Når du bringes i kontakt med de oplevelser der forstyrrer, samtidigt med at kroppen påvirkes rytmisk med ”Øjenbevægelser” eller ”Tapping”, lettes det ubehag og stress, der er forbundet med disse erindringer. Din oplevelse af dig selv og egne handlemuligheder i nutid og fremtid bliver mere positiv, og ubehag i kroppen aftager eller forsvinder helt.

 

EMDR terapi omfatter en kombination af samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller kombineret med at hjernen og kroppen stimuleres skiftevis i højre og venstre side.

 

En EMDR session varer mellem 60 og 90 minutter. Behandlingssessionerne gennemføres med en uges interval eller lidt mere. Forløbets varighed varierer i forhold til kompleksiteten i din historie og din psykiske struktur.

 

Hvad er Traumer

Traumer er oplevelser i fortiden, der ikke er bearbejdede pga. af følelsesmæssige overbelastning og som giver anledning til symptomer / uhensigtsmæssige reaktioner i nutid.

 

HVORDAN VIRKER EMDR?

For at forstå hvordan EMDR virker er det vigtigt, først at belyse, hvad der sker i hjernen, når et menneske får et traume.

 

Forskning viser, at den almindelige måde at bearbejde information på sættes ud af spil, når et menneske udsættes for en voldsomt traumatisk oplevelse eller bliver meget følelsesmæssigt oprevet. Når vi er i affekt tager nogle mere primitive struk-turer i hjernen over, og vores autonome nervesystem træder i alarmberedskab.

 

Når et menneske påvirkes negativt af en traumatisk oplevelse, lagres oplevelserne forbundet med den traumatiske hændelse mere som kropslig erindring, end som sproglig erindring. Når stresspåvirkningen er tilpas høj slår tænkningen fra, og der opstår huller i hukommelsen. Selv når traumet er overstået finder systemet ikke tilbage til normaltilstanden, fordi der er sket en frakobling mellem de forskellige systemer i hjernen. Kroppen forstår således ikke at det er overstået. Måske husker man ikke det, der er sket sprogligt, men kroppen har sin egen erindring og bevarer de negative følelser og fysiske oplevelser forbundet med den traumatiske oplevelse.

 

En hændelse kan på den måde ”Fryse i tid”.  At tænke på den traumatiske hændelse kan føles lige så ubehageligt, som da man oplevede det første gang, fordi billeder, lyde, lugte og følelser ikke har forandret sig, men er fastlåste i hukommelses-systemet. Sådanne erindringer kan have en vedvarende negativ effekt, der forstyrrer måden personen oplever verden og måden han eller hun forholder sig til andre mennesker på.

 

EMDR terapi lader til at sætte bearbejdningen af en oplevelse i gang, på samme måde, som det der sker under REM (Rapid Eye Movement) søvnen. Øjenbevægelserne eller den rytmiske stimulation af kroppen kombineret med en eksponering for erindringer, som man hidtil har forsøgt at undgå, har en beroligende effekt på det autonome nervesystem og sætter en bearbejdning af erindringen i gang.

 

EMDR terapi betragtes som en fysiologisk baseret terapi, der hjælper personen med at se på forstyrrende oplevelser på en ny og mindre ubehagelig måde. Når en traumatisk oplevelse bearbejdes med EMDR terapi, kan de fysiske erindringer og følelser kobles til et narrativ og man får en oplevelse af at den ubehagelige hændelse er overstået og ligger i fortiden. Man holder op med at genopleve det ubehag, som tidligere blev aktiveret, når man blev mindet om den traumatiske oplevelse.   

    

Efter behandlingen kan man stadig huske, hvad der er sket, men det er mindre ubehageligt at tænke på.