top of page

OM EMDR
Klinikken 

Mit navn er Sophie Hallin Iuel Brockdorff, jeg er indehaver af EMDR klinikken, en privat psykologpraksis. 

Portræt_uden_blazer.jpeg

Sophie Hallin
Iuel Brockdorff

Jeg er autoriseret Psykolog og Specialist i Klinisk børnepsykologi, Klinisk Psykologi og EMDR Terapi. Med mere end 20 års erfaring i det offentlige, tilbyder jeg i dag behandling til både private og til kommuner. 

 • LinkedIn Social Ikon

Min baggrund 

Jeg startede mit virke som psykolog i det kommunale system og har mere end 20 års erfaring inden for traume området. Først inden for børne og skoleområdet i PPR og derefter i forhold til behandling af Børn, Unge og deres forældre i Københavns kommune. Jeg har på baggrund af specialfunktionen i Sct. Stefans Rådgivningscenter specialiseret mig i behandling af traumer. Både de akutte og dem med en længere historik og et kompliceret forløb.

Sct. Stefans Rådgivningscenter var en behandlingsenhed med speciale i behandling af seksuelle overgreb og akutte traumatiske kriser i familier. I dag arbejder jeg i min private praksis med både børn unge og voksne, der henvender sig med forskellige problemstillinger, der relaterer sig til nutidige stressbelastninger eller hændelser i fortiden som har sat sig som psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer.

Som det fremgår af hjemmesidens navn, så arbejder jeg primært med EMDR terapi, men jeg har en lang række andre efteruddannelser, som jeg også trækker på i mit behandlingsarbejde bla. en Kognitiv uddannelse, en Systemisk efteruddannelse, Sleeping Dogs uddannelsen og en lang række andre inden for det neuroaffektive område og traume området. Jeg inspireres desuden i arbejdet af elementer af mindfulness og Traumesensitiv Yoga. 


ERFARING OG UDDANNELSE: 
 

 • Autoriseret Psykolog og Specialist i  Klinisk børnepsykologi og Klinisk psykologi

 • Akkrediteret EMDR practitioner og EMDR Supervisor

 • EMDR Europe akkrediteret EMDR Trainer

 • Bestyrelsesmedlem og Næstformand i Foreningen EMDR Danmark/Europe

 • Medlem af Dansk Psykologforening
   

Specialisering inden for terapeutisk retning/EMDR:

 • 2020 Akkreditering som EMDR træner

 • 2018 Akkreditering som EMDR Børne supervisor

 • 2017 EMDR  Facilitator akkreditering

 • 2017 EMDR Supervisor akkreditering/Voksne

 • 2015 Grunduddannelse I EMDR Børn og Unge

 • 2013 Akkreditering som EMDR Practitioner

 • 2011 Afslutning af grundtræning i EMDR (Voksne)


 

I dag tilbyder jeg både behandling til private og til kommuner.
 

Mine ydelser er primært:

 • EMDR terapi

 • Grunduddannelsen i EMDR Terapi se www.emdrkursus.dk

 • Oplæg /Undervisning om traumer eller om EMDR terapi

 • Supervision 

 • Konsultativ Bistand i forhold til komplicerede Børne /familie sager

Begge logoer.png
bottom of page